Czy paliwa gazowe są bezpieczne?

Urządzenia i elementy gazowej instalacji zasilającej, zanim zostaną zamontowane w samochodzie, muszą przejść szereg bardzo skomplikowanych badań, których zasadniczym celem jest ustalenie czy ich eksploatacja zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Potwierdzenie tych badań w formie znaku homologacji międzynarodowej znajduje się na korpusie każdego z urządzeń. Badaniu podlega również cała instalacja zasilająca silnik paliwem gazowym, której zasady montażu określa obowiązujące w naszym kraju Prawo Drogowe.

Ponadto samochód wyposażony w instalację zasilającą podlega corocznemu badaniu technicznemu na uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te elementy oddziaływania prawnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu wyjaśnienia zachowania się urządzeń i elementów instalacji zasilającej w przypadkach ekstremalnych np. kolizji drogowej przepr owadza się badania skutków wypadków drogowych zwracając szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu z silnikiem zasilanym paliwem gazowym. We wszystkich przypadkach staranność montażu i niezawodność instalacji gwarantuje użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania instalacji w naprawionym samochodzie.

Źródło:   1234