Badania wtryskiwaczy gazowych Zestawem ZK-WR11

Mając pewność, że konstrukcja i jakość wykonania wyrobu gwarantują dostateczną liniowość wydatków poszczególnych wtryskiwaczy (lub ich sekcji z listwy) w całym zakresie obciążeń – możemy poprzestać na porównaniu (sprawdzeniu) wielkości przepływu w jednym, newralgicznym punkcie pracy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że z reguły, to „najczulsze” miejsce znajduje się w zakresie obciążeń silnika pracującego na wolnych obrotach. Wtedy uzyskane wyniki (dla grupy np. 100 szt. pojedynczych wtryskiwaczy) możemy przedstawić w formie poniższego diagramu, z którego wyraźnie widać, z jakiej jakości wyrobem mamy do czynienia i jakich zagrożeń możemy się spodziewać.

diagram.1.ost._1

Aby sprawdzić prawidłowość doboru mniejszej grupy wtryskiwaczy, zwłaszcza tych oferowanych przez producenta lub dystrybutora w kompletach „na silnik”, z uzyskanych wyników przepływu, np. dla różnych prędkości obrotowych silnika i tego samego czasu otwarcia wtryskiwacza, należy sporządzić poniższe zestawienia tabelaryczne:

kompletacja.1 BARRACUDA_5

Aby lepiej zobrazować wyniki z uzyskanych pomiarów dla poszczególnych kompletów fabrycznych lub dystrybucyjnych, możemy stosunkowo łatwo sporządzić wykresy odzwierciedlające zarówno charakter jak i wielkość różnic badanych wydatków w poszczególnych punktach pracy, a tym samym, matematycznie, obliczyć ich tolerancję (w procentach wydatku minimalnego).

6

Znacznie ułatwia to czynności selekcyjne dla danej grupy wtryskiwaczy, które można również przedstawić w poznanych wcześniej tabelach:

7 8 9

lub w postaci znanego wykresu przedstawiającego tolerancję wydatków w nowych kompletacjach:

10

Tylko tak skonfigurowany zestaw wtryskiwaczy może zapewnić poprawną pracę silnika w całym zakresie jego eksploatacyjnych obciążeń w tym zwłaszcza na wolnych obrotach.

Bowiem nieprawdą jest dość powszechne mniemanie, że 10% dokładność wydatków popularnych na polskim rynku wtryskiwaczy, a zwłaszcza ich kompletów w tzw. listwach – może sprostać wymaganiom nowoczesnych silników i coraz bardziej restrykcyjnym normom ekologicznym.