Raporty z badań wtryskiwaczy BARRACUDA

Badaniu poddano 100 sztuk pojedynczych wtryskiwaczy marki BARRACUDA, dostarczonych przez krajowego producenta  w 20 zestawach po 5 sztuk.

Celem badania było ustalenie przydatności powyższych zestawów do samochodowych instalacji gazowych.

Wykorzystując Zestaw Kontrolno - Diagnostyczny typ ZK-WR11, praktycznie zmierzono (chwilowe) przepływy sprężonego (do ok. 1 bara) powietrza przez wtryskiwacze w kilku symulowanych zakresach ich pracy.

Uzyskane wyniki z pomiarów przedstawia poniższa tabela:

 

 

1

 

 

 

Na ich podstawie, dla każdego zestawu został sporządzony wykres, obrazujący zależność tłumionego przepływu (wydatku) od symulowanej ilości obrotów (silnika) przy tym samym czasie otwarcia wtryskiwacza.

Wyliczona różnica przepływów dla konkretnych obrotów (2000, 2500 … 4000) - odniesiona do mniejszego przepływu (wydatku) i wyrażona w procentach (%) stanowi zakres TOLERANCJI danego zestawu w tym zakresie pracy.

Poniżej wykres zestawu z najmniejszym zakresem tolerancji (najlepszy)

1.barr

2.barr

oraz wykres z najwiżkszym zakresem tolerancji (najgorszy).

Jednak po usystematyzowaniu wszystkich wtryskiwaczy według specjalnego algorytmu, powstaje nowa tabela zwana „selekcyjną”, na bazie której można stworzyć NOWE KOMPLETY wtryskiwaczy z optymalnymi zakresami TOLERANCJI, które pozwolą w pełni wykorzystać ich walory techniczno - użytkowe i zapewnić równomierną pracę silnika na gazie.

2

Dopuszczalne granice tolerancji przepływów (wydatków) oraz charakterystykę pracy proponowanych ZESTAWÓW (najlepszego i "najgorszego") ilustrują poniższe wykresy: 

3.barr

4.barr

Z analizy powyższych wykresów wyraźnie widać, że "NAJGORSZY" komplet (nr 25) selekcyjny jest ZNACZNIE (!) lepszy od "NAJLEPSZEGO"zestawu fabrycznego.