Raport z badań wtryskiwaczy HANA 2001

Badaniu poddano 21 sztuk pojedynczych wtryskiwaczy marki HANA 2001, dostarczonych przez regionalny oddział znanego krajowego importera samochodowych systemów gazowych (LPG) w 3 zestawach po 6 sztuk oraz w 1 zestawie złożonym z 3 sztuk.

Celem badania było wybranie kompletu (4 szt.) wtryskiwaczy przeznaczonych dla wymagającego montażysty - kwestionującego poprawność działania dostarczonych mu (2-krotnie!) wcześniej zestawów.

Wykorzystując Zestaw Kontrolno - Diagnostyczny typ ZK-WR11, praktycznie zmierzono (chwilowe) przepływy sprężonego (do ok. 1 bara) powietrza przez wtryskiwacze w kilku symulowanych zakresach ich pracy.

Uzyskane wyniki z pomiarów przedstawia poniższa tabela:

kf_1a

Na ich podstawie, dla każdego zestawu został sporządzony wykres, obrazujący zależność tłumionego przepływu (wydatku) od symulowanej ilości obrotów (silnika) przy tym samym czasie otwarcia wtryskiwacza.

Wyliczona różnica przepływów dla konkretnych obrotów (2000, 2500 … 4000) - odniesiona do mniejszego przepływu (wydatku) i wyrażona w procentach (%) stanowi zakres TOLERANCJI danego zestawu w tym zakresie pracy.

rp_r1

rp.2

rp.3

rp.4

Z analizy powyższych wykresów wynika, że do montażu w samochodowej instalacji gazowej - z przedstawionych do badań czterech zestawów fabrycznych – nie nadaje się  ŻADEN(!)

Jednak po odrzuceniu (z tej puli) wtryskiwacza ze skrajnymi parametrami i usystematyzowaniu pozostałych według specjalnego algorytmu, powstaje nowa tabela zwana „selekcyjną”, na bazie której można stworzyć NOWE KOMPLETY wtryskiwaczy z optymalnymi zakresami TOLERANCJI, które pozwolą w pełni wykorzystać ich walory techniczno - użytkowe i zapewnić równomierną pracę silnika na gazie.

 

ks_1a

Dopuszczalne granice tolerancji przepływów (wydatków) oraz charakterystyką pracy proponowanych ZESTAWÓW ilustrują poniższe wykresy:

rp.5

 

rp.9

 

rp.6

rp.7

rp.8


Wyraźnie widać, że nie tylko WSZYSTKIE nowo utworzone zestawy nadają się do wymagających samochodowych systemów gazowych, ale że aż  z  nich są  BARDZO DOBRE, a i ten "najgorszy" (nr 1) może z powodzeniem być wykorzystany w mniej wymagającym silniku.