Raporty z badań wtryskiwaczy MAGIC JET

Badaniu poddano 50 sztuk pojedynczych wtryskiwaczy popularnej marki MAGIC JET,dostarczonych przez producenta w 11 zestawach po 4 sztuki oraz w 1 zestawie złożonym z 6 sztuk.

Celem badania było ustalenie przydatności powyższych zestawów do samochodowych instalacji gazowych.

Wykorzystując Zestaw Kontrolno - Diagnostyczny typ ZK-WR11, praktycznie zmierzono (chwilowe) przepływy sprężonego (do ok. 1 bara) powietrza przez wtryskiwacze w kilku symulowanych zakresach ich pracy.

Uzyskane wyniki z pomiarów przedstawia poniższa tabela:

KOMPLETACJA FABRYCZNA

aKompletacja_fabryczna_na_www

Na ich podstawie, dla każdego zestawu został sporządzony wykres, obrazujący zależność tłumionego przepływu (wydatku) od symulowanej ilości obrotów (silnika) przy tym samym czasie otwarcia wtryskiwacza.

Wyliczona różnica przepływów dla konkretnych obrotów (2000, 2500 … 4000) - odniesiona do mniejszego przepływu (wydatku) i wyrażona w procentach (%) stanowi zakres TOLERANCJI danego zestawu w tym zakresie pracy.

zestaw_fabryczny_nr_1_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_2_na_www.1
zestaw_fabryczny_nr_3_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_4_na_www.1
zestaw_fabryczny_nr_5_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_6_na_www.1
zestaw_fabryczny_nr_7_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_8_na_www.1
zestaw_fabryczny_nr_9_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_10_na_www.1
zestaw_fabryczny_nr_11_na_www.1 zestaw_fabryczny_nr_12_na_www.1

Z analizy powyższych wykresów wynika, że do montażu w samochodowej instalacji gazowej - z przedstawionych do badań 12-tu zestawów fabrycznych – nadaje się tylko JEDEN(!)

Jednak po odrzuceniu (z tej puli) kilku (ok. 8 %) wtryskiwaczy ze skrajnymi parametrami i usystematyzowaniu pozostałych według specjalnego algorytmu, powstaje nowa tabela zwana „selekcyjną”, na bazie której można stworzyć NOWE KOMPLETY wtryskiwaczy z optymalnymi zakresami TOLERANCJI.

KOMPLETACJA SELEKCJONOWANA

Kompletacja_selekcjonowana_na_www

Dopuszczalne granice tolerancji przepływów (wydatków) oraz charakterystykę pracy proponowanych ZESTAWÓW ilustrują poniższe wykresy:

zestaw_selekcyjny_nr_1_na_www.1 zestaw_selekcyjny_nr_2_na_www.1
zestaw_selekcyjny_nr_3_na_www.1 zestaw_selekcyjny_nr_4_na_www.1
zestaw_selekcyjny_nr_5_na_www.1 zestaw_selekcyjny_nr_6_na_www.1
zestaw_selekcyjny_nr_7_na_www.1 zestaw_selekcyjny_nr_8_na_www.1
zestaw_selekcyjny_nr_9_na_www.1 zestaw_selekcyjny_nr_10_na_www.1

Wyraźnie widać, że nie tylko WSZYSTKIE nowo utworzone zestawy nadają się do wymagających samochodowych systemów gazowych, ale że aż 3 z nich są niemal BARDZO DOBRE, a pozostałe (w szkolnej skali ocen) co najmniej  DOBRE.