Zestaw ZK-WR11

1 PODSTAWOWE PARAMETRY
TECHNICZNE „ZESTAWU"
Ciężar . . . 7,00 kg
Długość . . . 550 mm
Szerokość . . . 145 mm
Wysokość . . . 188 mm
Wysokość z przepł. RDN-06 . . . 523 mm
Wysokość z przepł. VEB . . . 328 mm

Produkowany przez „AUTOGAZ”DOMAŃSKIZestaw Kontrolno–Diagnostyczny wtryskiwaczy samochodowych instalacji gazowych typ ZK – WR11” jest zespołem urządzeń, których współdziałanie umożliwia szybkie i obiektywne sprawdzenie stanu technicznego jednego z ważniejszych elementów ciśnieniowych (s e k w e n c y j n y c h) instalacji gazowych.

W skład „Zestawu” wchodzą trzy niezależne urządzenia:

  1. Zespół przepływu powietrza.
  2. Przepływomierz.
  3. Tester.

IMG_3947

Zespół przepływu powietrza - jest głównym elementem „Zestawu”, a jego korpus stanowi prostokątna rura aluminiowa, w której rozmieszczone są części i podzespoły pneumatyczne odpowiedzialne za przygotowanie powietrza, pobranego z zewnętrznego źródła pod ciśnieniem (około 3 barów).

Przefiltrowane i pod stabilnym ciśnieniem (1 bara) powietrze pobierane jest z zakończonego żeńską szybkozłączką króćca „wylotowego” i po przepłynięciu przez badany wtryskiwacz, podobnym szybkozłączem „wlotowym”, kierowane jest do wlotu przepływomierza – osadzonego na poziomej (górnej) ścianie korpusu.

1.2_IMG_3961IMG_3923

Przepływomierz – jest powszechnie dostępnym na rynku przyrządem do rotametrycznego pomiaru natężenia przepływu powietrza z odpowiednio dobranym zakresem pomiaru. W prezentowanych „Zestawach” wykorzystano rotametr amerykańskiej firmy DWYER model VFB oraz polskich Zakładów Automatyki „ROTAMETR” typ RDN-06.

IMG_3920

Tester – jest specjalnie przebudowanym dla potrzeb „Zestawu” modułem elektronicznym typu ADW1, przeznaczonym do zasilenia badanego wtryskiwacza impulsem symulującym jego pracę w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Próba ta dotyczy zarówno zakresu obrotów silnika, jak i czasów otwarcia wtryskiwacza. Dodatkowo można zaprogramować liczbę cykli dla badanego urządzenia, co zapewnia powtarzalność symulacji, niezbędną do obiektywnego porównania uzyskanych wyników pomiarów dla wybranej grupy wtryskiwaczy.

Istotną zaletą „Zestawu” jest jego mobilność. W estetycznej i niewielkiej (660x287x266) skrzynce narzędziowej mieszczą się wszystkie urządzenia zestawu, niezbędny osprzęt i narzędzia przydatne podczas jego obsługi (o całkowitej masie 12,70 kg). Aby skorzystać z „Zestawu”, należy zadbać jedynie o sprężone powietrze i źródło prądu ze stabilnym napięciem, którym z powodzeniem może być akumulator samochodowy.

IMG_5031.smal IMG_5044.smal

Przebieg i pracochłonność badania przy pomocy „Zestawu” w głównej mierze zależą od założonego celu lub potrzeby. Najprostsze jest ustalenie, czy praca wtryskiwacza przebiega poprawnie. Bardziej pracochłonne jest badanie, którego wyniki pozwalają na ocenę możliwości współdziałania poszczególnych wtryskiwaczy w wymiarowych grupach (selekcyjnych). Zdecydowanie najbardziej uciążliwe są te czynności, w rezultacie których chcemy stworzyć komplety (na jeden silnik) poprawnie współpracujących ze sobą wtryskiwaczy (pojedynczych lub zespolonych w listwie) w całym zakresie spodziewanych obciążeń silnika.

IMG_4994 IMG_5004
Badanie listwy wtryskiwaczy Badanie wtryskiwacza pojedynczego